top of page
Tìm kiếm

Chứng nhận SBT
Chúng tôi vui mừng thông báo, các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Tập đoàn Okamura vừa nhận được chứng nhận SBT từ Tổ chức Sáng kiến Quốc tế (International Initiative)

Tập đoàn Okamura đã nhận được chứng nhận SBT từ Sáng kiến các mục tiêu dựa trên khoa học ( The Science Based Targets initiative - SBTi) cho các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Tập đoàn Okamura, dựa trên bằng chứng khoa học nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5°C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp, theo với Hiệp định Paris.

Về SBT

Sáng kiến các mục tiêu dựa trên khoa học (The Science Based Targets initiative - SBTi) có tham vọng thúc đẩy hành động vì khí hậu trong khu vực tư nhân bằng cách cho phép các tổ chức đặt mục tiêu giảm phát thải dựa trên ứng dụng khoa học.

Comments


bottom of page