top of page
Tìm kiếm

Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Website này được vận hành bởi OKAMURA INTERNATIONAL VIETNAM (gọi tắt là “OIV”).


Để sử dụng website, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng sau và chỉ tiếp tục nếu bạn đồng ý với các Điều khoản này. Các điều khoản có thể được thay đổi. Hãy chắc chắn rằng bạn đang đọc phiên bản mới nhất.


Sử dụng nội dung trên website mà không có sự chấp thuận là hành vi bị cấm; hình ảnh và văn bản trên website không được phép sử dụng hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào mà không được phép. Việc sử dụng bất kỳ hình ảnh hoặc văn bản nào trên website của OIV mà không được phép có thể bị coi là vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu hình ảnh của chúng tôi.


Loại trừ trách nhiệm:

Mặc dù OIV hết sức chú tâm trong quá trình vận hành website, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính cập nhật, chính xác hoặc an toàn của nội dung website. OIV cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm lỗi, gián đoạn và các lỗi máy tính hoặc mạng khác) phát sinh qua việc sử dụng website này. Vui lòng lưu ý rằng website có thể thay đổi nội dung, tạm hoãn hoặc dừng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.


Ngoài ra, website của OIV có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các website kết nối này.

Chúng tôi cẩn trọng để đảm bảo việc truyền tải thông tin an toàn. Liên quan đến việc thu thập thông tin trên website này, tất cả dữ liệu khách hàng được nhập vào mục yêu cầu hoặc đơn đăng ký trên website đều được mã hóa bằng Giao thức bảo mật (SSL).


Trên website và các dịch vụ mạng của chúng tôi có các trang mà thông qua việc sử dụng thông tin đăng nhập, cookie, web beacon và các cơ chế khác, sẽ tự động thu thập thông tin kết nối website. Website và các dịch vụ mạng này được quản lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi, và thông tin thu thập được sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác với những mục đích đã nêu. Để biết thêm chi tiết, hãy xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Là một doanh nghiệp về giải pháp, với mong muốn tạo ra không gian thoải mái, OKAMURA INTERNATIONAL VIETNAM (từ đây gọi tắt là “OIV”), với phương châm “Quality pays for itself” chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đem đến sự hài lòng dài lâu cho khách hàng đồng thời đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh khác nhau.


Tại Okamura, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là một trong những trách nhiệm xã hội của mình, đồng thời thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách bảo mật sau đây.


Xem xét quy mô và tính chất hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp qua việc bố trí hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và bổ nhiệm Giám đốc Bảo mật. Các biện pháp được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị xử lý quá mức cần thiết để đạt được mục đích sử dụng cụ thể.


Các quy định liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn (thu thập, sử dụng, cung cấp, v.v.v) được thiết lập và tất cả nhân viên đều phải tuân thủ.


Khi thông tin cá nhân của bạn được ủy thác cho bên ngoài, lượng thông tin sẽ được giữ ở mức tối thiểu nhất có thể và bên thứ ba này được chọn dựa trên các tiêu chí lựa chọn độc nhất của chúng tôi. Hướng dẫn về trách nhiệm sẽ được đưa ra để đảm bảo rằng việc quản lý thích hợp (quản lý an toàn thông tin cá nhân, duy trì tính bảo mật, v.v.) cũng được thực hiện ở bên thứ ba.


Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn và chống việc rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại thông tin cá nhân được lưu trữ bằng nhiều biện pháp quản lý bảo mật phù hợp và hợp lý, bao gồm cả các biện pháp ứng phó với an ninh thông tin.


Luật và hướng dẫn do chính phủ thiết lập và các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân sẽ được tuân thủ.


Chúng tôi cố gắng liên tục cải tiến chính sách bảo mật này và hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các quy định liên quan.


Mọi khiếu nại hoặc tham vấn từ khách hàng về việc xử lý thông tin cá nhân của họ hoặc hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ được thực hiện thông qua đầu mối liên hệ được liệt kê trên trang web của OIV và được xử lý thích hợp.

1 Comment


bottom of page