top of page

KEYENCE VIETNAM

Vietnam

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh: Điện tử

Năm hoàn thành: 2023

Thiết kế: T.S.I Vietnam Co., Ltd

Sản phẩm sử dụng: Contessa II, Sylphy, Plimode, Repiroue, 81T2, 6S light-duty-shelving, mobile wagon

Giới thiệu: Keyence cung cấp các cảm biến, hệ thống đo lường, máy khắc laser, kính hiển vi và hệ thống thị giác máy trên toàn thế giới. Họ dẫn đầu về tự động hóa nhà máy. Đỏ và đen là màu sắc chủ đạo của công ty. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu và hỗ trợ phong cách làm việc của họ.

bottom of page