top of page
Sprint top banner 1844 x 877.png

Phân loại

Sprint

Board Stand

Sprint

Hanger Stand

Sprint

Monitor Stand

Stock WAGON

Stock Wagon

Tool WAGON

Tool Wagon

Team WAGON

Team Wagon

Giới thiệu

301591611_600430458349569_8763786882797390798_n.jpg

Tạo một nhóm nhanh nhẹn hơn.

Văn phòng của bạn có thể thích ứng với sự thay đổi của xã hội và nhanh chóng tạo ra những ý tưởng mới không?

Đưa ra những giới hạn để từng cá nhân nâng cao hiệu quả, điều cần thiết để cải thiện tinh thần đồng đội.

Okamura đã nghĩ ra một cách mới để tăng tốc làm việc theo nhóm.

Chào mừng bạn đến với hiệu quả tại nơi làm việc được định nghĩa lại cho một kỷ nguyên mới.

Đừng chỉ chọn một không gian phù hợp với phong cách làm việc của bạn - hãy tạo ra nó.

Ý tưởng

Tăng tốc nhóm của bạn: Ba từ khóa, tất cả trong một không gian

Sprint

Tự do di chuyển để phù hợp với mục đích

Thể hiện ngay ý tưởng.

Lưu trữ và bảo quản nội dung cuộc họp.

Tính năng

Có bốn loại bảng -  bảng hàng rào, bảng trắng, bảng acrylic trong và bảng nỉ.  Hai bảng có thể vừa với mỗi bên của giá đỡ theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang.

 

Chân đế webcam (chỉ dành cho giá đỡ màn hình) có thể được lắp đặt bên trên hoặc bên dưới màn hình. 

Sprint
stand
stand-

Kệ dưới cùng cho Tool Wagon và Team Wagon có thể lưu trữ các tệp A4 theo chiều ngang.

Stock Wagon và Team Wagon tương ứng có thể chứa 12 và 4 bảng.

 

Tool Wagon và Team Wagon có một khe trên giá để có thể chèn bảng trắng.

imported white board
imported white board
imported white board
imported white board

Tài liệu

Sản phẩm liên quan

bottom of page